Herken stress op de werkvloer

Herken stress op de werkvloer

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico van ons land.

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met stress op het werk.

Uit onderzoeken blijkt de opkomst van werkstress als ziekmaker. Een derde van het ziekteverzuim wordt erdoor veroorzaakt. De klachten ontstaan meestal door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer.

Ongeveer 12% van de werknemers heeft burn-out klachten.
Ruim 40% vindt zijn werk mentaal belastend.
En 25% werkt altijd onder hoge tijdsdruk.

TNO berekende dat ziekteverzuim door werkstress zoals burn-out jaarlijks 1,8 miljard euro kost. En daarin zijn de kosten van behandeling niet eens meegerekend.

Risicogroepen werkstress

Vaak zijn het tegen de verwachting in de sterke mensen die uitvallen door stress. Juist de gemotiveerde mensen, sociaal betrokken, met hoge waarden en normen, die altijd een stapje extra zetten krijgen een burn-out.

Wie krijgen sneller een burn-out?

  • Perfectionisten
  • Mensen die niet met veranderende werkomstandigheden kunnen omgaan
  • Mensen die hard werken en thuis veel spanningen hebben of een persoonlijk verlies moeten verwerken
  • Mensen die weinig besef van tijd hebben, alles uitstellen en met alles te laat zijn
  • Mensen die hun hele leven veiligheid gezocht hebben
  • Mensen die zich altijd verantwoordelijk voelen voor anderen en geen nee kunnen zeggen
  • Mensen die denken onmisbaar te zijn

Hoe herken je werkstress bij werknemers / collega’s

Werkstress kan gepaard gaan met psychische, gedragsmatige en lichamelijke signalen

Lichamelijk

Vermoeidheid, meer dan normaal
Hoofdpijn
Pijn en spanningen in de spieren
Nek en schouderpijn
Hartkloppingen
Hoge hartslag
Hoge bloeddruk
Hoge ademhaling
Vergeetachtigheid
Duizelingen
Gevoel van watten in het hoofd
Darmproblemen
Rusteloosheid

Psychisch

Concentratieverlies
Besluiteloosheid
Geheugenproblemen
Opgejaagd gevoel
Wantrouwen
Gevoelens van onzekerheid
Gevoelens van machteloosheid
Neerslachtig
Uitstelgedrag
Minder zelfvertrouwen
Sneller agressief
Sneller boos
Sneller ergeren aan anderen en aan situaties
Angst en paniekklachten
Niet kunnen genieten

Gedragsmatig

Afstand nemen tot de werkzaamheden
Hyperactiviteit
Doorrennen, alles oppakken, geen pauzes nemen, meer uren maken
Geïrriteerdheid
Cynische opmerkingen maken
Neiging tot verslaving: koffie, roken, alcohol
Teveel of juist te weinig eten
Sneller praten
Minder flexibel

Herken je deze klachten bij een collega, neem dan op tijd en de juiste actie.

Ga altijd het gesprek aan, uit je oprechte bezorgdheid en stel zoveel mogelijk vragen.

Tip: Maak mogelijke werkstressoren bespreekbaar. Vraag wat de werknemer positief en negatief vindt aan het werk. Vraag hoe de werkomstandigheden, sfeer etc. kunnen worden verbeterd. Nodig de werknemer uit om kritiek te uiten op arbeidsomstandigheden, sfeer, management, leidinggevende etc. en aan te geven wat als positief wordt ervaren en wat als negatief. Hoe kan je zorgen voor goede preventie?

Voor medewerkers met stress klachten hebben wij diverse trainingen ontwikkeld.
Een goede preventie is noodzakelijk, wanneer je het aantal burn-out gevallen op de werkvloer wilt terugdringen.

Individuele en groepstraining
Online preventietraining Meer rust in je hoofd

Gratis adviesgesprek?

Wij helpen om stress te verminderen en zo ziekteverzuim te reduceren.
Wil je daar meer informatie over?
Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact op.

Of mail naar info@burnoutteam.nl

Contact - Adviesgesprek stresspreventie

Over de schrijver
Aangenaam, ik ben Ruud Verschoor. Ik heb een passie voor alles wat met gezondheid te maken heeft. De combinatie tussen fysiek en mentaal vindt ik fascinerend en daar begeleid ik vele mensen mee. De juiste volgorde is eerst fysiek herstel en daarna kan je pas mentaal herstellen.
Reactie plaatsen